Pierwsza pomoc pediatryczna

Poziom kursu: Kwalifikowana pierwsza pomoc

Zapisz się i ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT
Informacje o kursie
Czego się nauczysz?

Podjęcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez świadków zatrzymania krążenia wiąże się z lepszym wynikiem z punktu widzenia neurologicznego zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. Mimo tego że wdrożenie procedur przeznaczonych dla osób dorosłych w stosunku do dzieci skutkuje mniejszą... zobacz więcej

1

Decyzję o tym czy traktować poszkodowaną osobę jako dziecko podejmuje się na podstawie oceny budowy jego ciała. W trakcie pierwszej lekcji pokażemy Ci istotne różnice w budowie ciała dziecka... zobacz więcej

1

Kim jest dziecko?

Decyzję o tym czy traktować poszkodowaną osobę jako dziecko podejmuje ratownik na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia. Dlatego istotne jest, aby miał on świadomość tego jak prawidłowo przeprowadzić tę ocenę na podstawie budowy ciała poszkodowanego.

2

Podejście do poszkodowanego i ocena jego funkcji życiowych

Każdy ratownik powinien przed przystąpieniem do akcji zadbać o bezpieczeństwo swoje oraz o bezpieczeństwo na miejscu wypadku. Dlatego konieczne jest zrozumienie zasad postępowania podczas niesienia pomocy, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia dodatkowych zagrożeń na miejscu zdarzenia.

3

Dlaczego prawidłowa ocena oddechu jest ważna?

Obecność i jakość oddechu jest w pierwszej pomocy najistotniejszym wskaźnikiem stanu poszkodowanego. Tylko ratownik mający tego świadomość dołoży wszelkich starań, aby prawidłowo wykonać ocenę oddechu.

4

Anatomia gardła i krtani u dziecka

Gardło i krtań dziecka istotnie różnią się od tych struktur anatomicznych u osoby dorosłej. Znajomość tych różnic pozwoli ratownikowi uniknąć popełnienia krytycznych błędów podczas udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku.

5

Prawidłowa technika oceny oddechu

Znając wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego zachowania ratownika na miejscu zdarzenia oraz uwarunkowań anatomicznych wieku dziecięcego, ratownik może przystąpić do oceny oddechu. Aby zrobić to prawidłowo musi on przestrzegać zasad techniki oceny oddechu.

2

Test polega na zaznaczaniu jednej odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

1

Pytanie 1

2

Pytanie 2

3

Pytanie 3

4

Pytanie 4

5

Pytanie 5

3

Znając wszystkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego zachowania ratownika na miejscu zdarzenia oraz uwarunkowań anatomicznych wieku dziecięcego, ratownik może przystąpić do oceny... zobacz więcej

1

Technika podawania oddechów ratowniczych

Decyzja o tym czy podawać oddechy ratownicze należy do ratownika udzielającego pierwszej pomocy. Niemniej jednak niezależnie od tego czy kiedykolwiek zdecydujesz się na taki zabieg warto aby ratownik miał wiedzę jak prawidłowo takie oddechy wykonać.

2

Technika uciskania klatki piersiowej

Nieprawidłowe uciskanie klatki piersiowej skutkuje mniejszą skutecznością, a co za tym idzie - mniejszą przeżywalnością u poszkodowanych, u których doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Podczas tego kroku dowiesz się jak prawidłowo i skutecznie stosować uciśnięcia klatki piersiowej.

3

Skuteczne wzywanie pomocy oraz użycie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora

Ratownik na miejscu zdarzenia powinien zapewnić sobie pomoc drugiej osoby. Podczas tego kroku dowiesz się jak najbardziej ergonomicznie wzywać pomoc tak, aby wzywanie pomocy nie zmniejszało szans poszkodowanego na przeżycie lub powrót do zdrowia. Dodatkowo podczas tego kroku zostanie omówione zastosowanie Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora podczas wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia.

4

Stres podczas działań ratowniczych

Podczas tego kroku dowiesz się czym jest stres oraz jak powinien postępować ratownik, aby zapanować nad sytuacją na miejscu zdarzenia. Dzięki wiedzy zdobytej podczas tego kroku dowiesz się jak postępować by stres popychał Cię do działania zamiast zawężać Twoje postrzeganie okoliczności na miejscu akcji.

5

Algorytm postępowania jako podsumowanie dwóch pierwszych lekcji

W ostatnim kroku zostanie zebrana wiedza zdobyta przez Ciebie podczas dwóch pierwszych lekcji. Zostanie ona zespolona w prosty algorytm, którego znajomość pozwoli Ci na szybkie i prawidłowe postępowanie podczas resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci.

4

Test polega na zaznaczaniu jednej odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

1

Pytanie 1

2

Pytanie 2

3

Pytanie 3

4

Pytanie 4

5

Pytanie 5

5

Podczas tej lekcji opowiemy Ci, czym są zadławienia oraz jakie są naturalne reakcje obronne organizmu w przypadku gdy do nich dojdzie. Omówimy też zagrożenia związane ze stosowaniem niektórych manewrów... zobacz więcej

1

Zadławienia u dzieci

Podczas tego kroku dowiesz się czym są zadławienia oraz jakie są naturalne reakcje obronne organizmu w przypadku gdy do nich dojdzie. Omówione zostaną też zagrożenia związane ze stosowaniem niektórych manewrów mających na celu usunięcie ciała obcego z dróg oddechowych.

2

Ocena efektywności kaszlu w celu wdrożenia stosownych procedur

Ratownik mając do czynienia z zadławionym dzieckiem musi szybko ocenić stopień w jakim dziecko jest zadławione. Na podstawie tej oceny musi on zdecydować czy i jakie manewry powinien zastosować udzielając pierwszej pomocy.

3

Uderzenia w okolicę międzyłopatkową

Podczas tego kroku dowiesz się kiedy można stosować uderzenia w okolicę międzyłopatkową oraz jak prawidłowo wykonać ten manewr.

4

Uciśnięcia nadbrzusza lub klatki piersiowej

Podczas tego kroku dowiesz się kiedy można stosować uciśnięcia nadbrzusza lub klatki piersiowej oraz jak prawidłowo wykonywać te manewry.

5

Postępowanie w przypadku braku powodzenia podczas próby usunięcia ciała obcego ze światła dróg oddechowych

Nawet prawidłowe udzielanie pierwszej pomocy zadławionemu dziecku może okazać się bezskuteczne. Jest to sytuacja bezpośredniego zagrożenia życia, a ratownik powinien mieć wiedzę i umiejętności względem tego co powinien zrobić właśnie w sytuacji takiego niepowodzenia.

6

Test polega na zaznaczaniu jednej odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

1

Pytanie 1

2

Pytanie 2

3

Pytanie 3

4

Pytanie 4

5

Pytanie 5

7

Podczas tej lekcji zostanie w skrócie omówiona statystyka dotycząca najczęstszych urazów w wieku dziecięcym. Ma to na celu uzmysłowienie ratownikowi najbardziej popularnych zagrożeń, na jakie... zobacz więcej

1

Najczęstsze urazy u dzieci

Podczas tego kroku zostanie w skrócie omówiona statystyka dotycząca najczęstszych urazów w wieku dziecięcym. Ma to na celu uzmysłowienie ratownikowi najbardziej popularnych zagrożeń w grupie dzieci.

2

Urazy głowy

Podczas tego kroku zostanie omówiona po krótce charakterystyka i mechanizm urazów głowy, tak bardzo popularnych u dzieci. Urazy głowy u dzieci mają nieco inny przebieg niż te same urazy u osób dorosłych. Związane jest to z różnicami w budowie i fizjologii ciała dziecka.

3

Objawy urazów czaszkowo-mózgowych

Urazy głowy mogą dotyczyć powłok lub kości czaszki jak również głębiej położonych struktur głowy. Podczas tego kroku nauczysz się jakie są najczęstsze objawy charakterystyczne dla tego typu urazów. Znajomość tych objawów pozwoli ratownikowi na szybką i prawidłową ocenę stanu poszkodowanego dziecka.

4

Postępowanie w przypadkach urazów głowy u dzieci

Poznane we wcześniejszym kroku objawu urazów czaszkowo-mózgowych pozwalają na skuteczną ocenę stanu poszkodowanego. Wiedza na ten temat pozwala na wdrożenie adekwatnych do zagrożenia procedur mających na celu prawidłowe zabezpieczenie życia i zdrowia poszkodowanego dziecka.

5

Zatrucia u dzieci

Zatrucia u dzieci związane są z tym, że małe dzieci poznają otaczający świat w dużej mierze przez dotyk i smak. Wiele popularnych substancji otaczających nas w codziennym życiu jest szczególnie trujących podczas gdy niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Podczas tego kroku dowiesz się jakie powszechnie dostępne substancje z naszego otoczenia są szczególnie trujące. Pozwoli to na zwrócenie większej uwagi na izolowanie małych dzieci od nich. Dowiesz się też w jaki sposób należy postępować w przypadku gdy doszło już do spożycia przez dziecko substancji trującej.

8

Test polega na zaznaczaniu jednej odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź uzyskasz 1 punkt. Do zaliczenia konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów.

1

Pytanie 1

2

Pytanie 2

3

Pytanie 3

4

Pytanie 4

5

Pytanie 5

9

Prosimy o odpowiedzi na pytania. Pozwoli nam to lepiej dostosować kursy do Państwa potrzeb.

1

Ankieta marketingowa