Wykłady KPP

Poziom kursu: Kwalifikowana pierwsza pomoc

Zapisz się i ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT
Informacje o kursie
Czego się nauczysz?

1

1

Organizacja ratownictwa medycznego 1/2

2

Organizacja ratownictwa medycznego 2/2

2

1

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 1/2

2

Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia 2/2

3

1

Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 1/2

2

Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu 2/2

4

1

Elementy anatomii i fizjologii 1/2

2

Elementy anatomii i fizjologii 2/2

5

1

Poszkodowany nieprzytomny

6

1

Resuscytacja 1/2

2

Resuscytacja 2/2

7

1

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 1/2

2

Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną 2/2

8

1

Wstrząs 1/2

2

Wstrząs 2/2

9

1

Inne stany nagłe 1/2

2

Inne stany nagłe 2/2

10

1

Urazy mechaniczne i obrażenia 1/2

2

Urazy mechaniczne i obrażenia 2/2

11

1

Urazy chemiczne, termiczne 1/2

2

Urazy chemiczne, termiczne 2/2

12

1

Taktyka działań ratowniczych 1/2

2

Taktyka działań ratowniczych 2/2

13

1

Ewakuacja ze strefy zagrożenia 1/2

2

Ewakuacja ze strefy zagrożenia 2/2

14

1

Dlaczego ludzie nie udzielają pierwszej pomocy

2

Kontrola tłumu i komunikacja na miejscu zdarzenia

3

Stres w pracy ratownika i PTSD

4

Inne zaburzenia zdrowia psychicznego i błąd fiksacji

5

Zaproszenie na psychologię